Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία 59.505,00 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, και ...

Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία 59.505,00 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, και αντικείμενο: "Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης και εγκατάστασης/απεγκατάστασης των σκηνογραφικών στοιχείων και θεατρικών κοστουμιών της ΕΛΣ"

Υπ’ αριθμ. 3631/19-09-2018 Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία 59.505,00 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, και αντικείμενο: "Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης και εγκατάστασης/απεγκατάστασης των σκηνογραφικών στοιχείων και θεατρικών κοστουμιών της ΕΛΣ".

2018_ΤΕΥΔ_ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.PDF
2018_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ_final_6Π45469ΗΓΨ-Ε6Χ_ΑΔΑΜ.pdf