Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόσκληση συμμετοχής στο masterclass πιάνου στην Αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός | Φεστιβάλ Πιάνου Εναλλακτικής Σκηνής ΕΛΣ

 

Μasterclass πιάνου

23–27 Οκτωβρίου 2022
Αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

Διδάσκουν οι:
Χρίστος Παπαγεωργίου (23/10)
Δημήτρης Βασιλάκης (24/10)
Λορέντα Ράμου (25/10)
Κάρολος Ζουγανέλης (26/10)
Πρόδρομος Συμεωνίδης (27/10)


Στο πλαίσιο του του Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ

 

Η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής προσκαλεί σπουδαστές πιάνου να συμμετέχουν στο masterclass με τους Χρίστο Παπαγεωργίου (23/10), Δημήτρη Βασιλάκη (24/10), Λορέντα Ράμου (25/10), Κάρολο Ζουγανέλη (26/10) και Πρόδρομο Συμεωνίδη (27/10) που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.

Το masterclass πιάνου θα πραγματοποιηθεί τις ίδιες ημέρες με το Φεστιβάλ Πιάνου, από τις 23 έως και τις 27 Οκτωβρίου 2002 και ώρες 10.00–16.30.

Οι ενεργά συμμετέχοντες, καθώς και οι ακροατές, θα παρακολουθήσουν το masterclass χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

 

Ειδικά για τους ενεργά συμμετέχοντες:

Η πρόσκληση απευθύνεται σε νέους πιανίστες, σπουδαστές Μέσης σχολής, Ανωτέρας σχολής, πτυχιούχους και διπλωματούχους.

Το ρεπερτόριο που καλούνται να παρουσιάσουν οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές είναι ελεύθερο. Θα δοθεί έμφαση στα πιανιστικά έργα του 20ού και του 21ου αιώνα.

Κάθε ενεργά συμμετέχων μπορεί να κάνει μέχρι τρία (3) εξηντάλεπτα μαθήματα, καθένα εξ αυτών με διαφορετικό διδάσκοντα. Στην αίτηση συμμετοχής που επισυνάπτεται, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν δίπλα στο όνομα κάθε διδάσκοντα τη σειρά προτίμησής τους με τους αριθμούς 1, 2, 3. Η ΕΛΣ δεν δεσμεύεται ότι θα ικανοποιήσει εξ ολοκλήρου τις επιθυμίες των ενδιαφερομένων.

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι για ενεργό συμμετοχή υπερβούν το ανώτατο όριο, θα πραγματοποιηθεί σύντομη ακρόαση 5–10 λεπτών το Σάββατο 22/10. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σχετικά μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι αιτήσεις των ενεργών συμμετεχόντων και των ακροατών αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο xpoly@nationalopera.gr έως το Σάββατο 15/10 και ώρα 14.00.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

Η εκδήλωση «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΕΛΣ » ανήκει στην ενότητα του προγραμματισμού της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ με τον τίτλο «ΗΜΕΡΕΣ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» που εντάσσεται στην Πράξη «ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΣ» (MIS 5004053) με κωδικό 2017ΕΠΑ08510107 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.
footer