Τετάρτη, 07 Σεπτεμβρίου 2022

Ανακοίνωση ανάθεσης / Ελληνική Εταιρεία Θεάτρου Α.Ε.Π.Ε.

 

Ενημερώνουμε πως κατόπιν διαπραγμάτευσης έγινε απευθείας ανάθεση (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΣ 7896/07.09.2022 Απόφαση ανάθεσης) στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Θεάτρου Α.Ε.Π.Ε.» (ΑΦΜ: 090047450, ΔΟΥ: Α Αθηνών) για την εκπροσώπηση καλλιτεχνών και συντελεστών για τις ανάγκες της μουσικής παραγωγής «Εκκλησιάζουσες - Λαϊκή Οπερέτα», που θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2021-2022 (εφόσον το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες λόγω Covid-19), στις 11 Σεπτεμβρίου 2022.

Η ανωτέρω καλλιτεχνική παραγωγή ανήκει στην ενότητα του προγραμματισμού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τίτλο: «Μεγάλες Παραγωγές της ΕΛΣ» που εντάσσεται στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» (MIS 5051043) με κωδικό 2020ΕΠ08510039 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

footer