Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022

Αποτελέσματα Ακρόασης Μονωδών

 

Αποτελέσματα Ακρόασης Μονωδών

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με MIS 5010734 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Την Πέμπτη 19 Μαΐου 2021 στα γραφεία της Ε.Λ.Σ. στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Λεωφόρος Συγγρού 364, 176 74, όροφος 5Α), συνήλθε η με αριθμ. πρωτ. 4435/16.05.2022 Επιτροπή Ακρόασης που συγκροτήθηκε έχοντας υπ’ όψιν την από 20.04.2022 ανακοίνωση Ακρόασης για Μονωδούς για τις ανάγκες της Πράξης «η Όπερα διαδραστικά στα σχολεία» με MIS 5010734 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η Επιτροπή Ακρόασης, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4684/20.05.2022 κατέληξε στην επιλογή των παρακάτω μονωδών για να συμμετάσχουν στην προετοιμασία και την παρουσίαση παραστάσεων όπερας στο πλαίσιο της ως άνω Πράξης:

(με αλφαβητική σειρά ανά φωνή)

Σοπράνο:

Βαγγελή Σμαράγδα, Πολίτη Μαριαλένα, Σαρρή Μαριέτα, Τσιρώνη Μαρία

Μετζοσοπράνο:

Αλεξίου Κατερίνα, Μποτώνη Κατερίνα, Φουντουκίδου Αικατερίνη

Τενόροι:

Αντωνιάδης Αντώνιος, Ζιάζιαρης Νικόλαος

Βαρύτονοι:

Καραγκιαούρης Νικόλαος, Ραμμόπουλος Χρήστος

 

epanadvm footer 2