Τρίτη, 31 Μαϊος 2022

Ανακοίνωση ανάθεσης / Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

 

Ενημερώνουμε πως κατόπιν διαπραγμάτευσης έγινε απευθείας ανάθεσης (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΣ 5011/31.05.2022 Απόφαση ανάθεσης) στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Θεάτρου Α.Ε.Π.Ε.» (ΑΦΜ: 090047450, ΔΟΥ: Α Αθηνών) για την παροχή υπηρεσιών σκηνοθεσίας, μουσικής σύνθεσης, συγγραφής λιμπρέτου, σκηνογραφίας, ενδυματολογίας και χορογραφίας και για την εξασφάλιση συμμετοχής των καλλιτεχνών/εκτελεστών της μουσικής παραγωγής «Εκκλησιάζουσες - Η Λαϊκή Οπερέτα», που θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2021-2022 (εφόσον το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες λόγω Covid-19), στις 11 Ιουνίου 2022.

Η ανωτέρω καλλιτεχνική παραγωγή  ανήκει στην ενότητα του προγραμματισμού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τίτλο: «Μεγάλες Παραγωγές της ΕΛΣ» που εντάσσεται στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» (MIS 5051043) με κωδικό 2020ΕΠ08510039 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

footer