Παρασκευή, 20 Μαϊος 2022

Ανακοίνωση ανάθεσης / «ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΙΚΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»

 

Ενημερώνουμε πως κατόπιν διαπραγμάτευσης έγινε απευθείας ανάθεση (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛΣ 4669/20.05.2022 Απόφαση ανάθεσης) στην εταιρεία «ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΙΚΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» (ΑΦΜ: 800714096, ΔΟΥ: ΙΓ Αθηνών) για την παροχή υπηρεσιών σκηνοθεσίας, μουσικής σύνθεσης, συγγραφής λιμπρέτο, σκηνογραφίας, ενδυματολογίας και χορογραφίας και την εξασφάλιση συμμετοχής των καλλιτεχνών/εκτελεστών του μουσικού παραμυθιού «Ο μαγικός μύλος», που θα λάβει χώρα σε τρεις (3) παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας, κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2021-2022 (εφόσον το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες λόγω Covid-19), στις 17, 18, 19 Ιουνίου 2022.

Η ανωτέρω καλλιτεχνική παραγωγή  ανήκει στην ενότητα του προγραμματισμού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τίτλο: «Μουσικά παραμύθια» που εντάσσεται στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» (MIS 5051043) με κωδικό 2020ΕΠ08510039 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

footer