Παρασκευή, 04 Μαρτίου 2022

Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση στην εταιρεία «Specials Digital IKE ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» για υποβολή καλλιτεχνικής πρότασης και οικονομικής προσφοράς

  Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση στην εταιρεία «Specials Digital IKE ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» για υποβολή καλλιτεχνικής πρότασης και οικονομικής προσφοράς για την πραγματοποίηση της πρωτότυπης καλλιτεχνικής εκδήλωσης «Νeapoly»

Δείτε την ανακοίνωση εδώ