Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2021

Αντικατάσταση ρόλου στην παραγωγή «Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει»

 

Ανακοινώνεται ότι, για λόγους υγείας της υψιφώνου Βάσιας Ζαχαροπούλου, τον ρόλο της Μούσας στην παραγωγή Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει στην Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ θα ερμηνεύσει η υψίφωνος Χρύσα Μαλιαμάνη από τις 19 έως και τις 23 Δεκεμβρίου 2022.