Πέμπτη, 01 Απριλίου 2021

Ανακοίνωση ανάθεσης / «Να μην και Θα»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε πως κατόπιν διαπραγμάτευσης έγινε απευθείας ανάθεση (υπ. αριθμ. πρωτ. ΕΛΣ 1706/01.04.2021 Απόφαση ανάθεσης) στην εταιρεία «ΠΑΝΑΡΤ ΑΜΚΕ» (ΑΦΜ: 997293480, ΔΟΥ: Καλλιθέας) για την εκπροσώπηση καλλιτεχνών που αφορά την πραγματοποίηση του μουσικού παραμυθιού με τίτλο «Να μην και Θα» , που θα λάβει χώρα την καλλιτεχνική περίοδο 2020-2021. Το μουσικό παραμύθι «Να μην και Θα» θα πραγματοποιηθεί ώς εξής:

Α) σε τρείς (3) παραστάσεις σε επιλεγμένους χώρους των δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου και

Β) ηχογραφήσεις σε συνεργαζόμενο χώρο ηχογράφησης, από τις οποίες θα προκύψει μουσικό υλικό, το οποίο θα είναι προσβάσιμο στους δημότες των ανωτέρω δήμων και γενικότερα στο κοινό.

Η ανωτέρω καλλιτεχνική παραγωγή  ανήκει στην ενότητα του προγραμματισμού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τίτλο: «Μουσικά παραμύθια» που εντάσσεται στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» (MIS 5051043) με κωδικό 2020ΕΠ08510039 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

LOGOESPA