Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021

Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία και αντικείμενο "Προμήθεια και εγκατάσταση πράσινων κλιματιστικών μονάδων"

 Υπ. αριθμ. 2010/23.04.2021 διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία και αντικείμενο «Προμήθεια και εγκατάσταση πράσινων κλιματιστικών μονάδων» με εκτιμώμενη αξία 34.580,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

Δείτε τη Προκήρυξη εδώ

Δείτε την Διακήρυξη εδώ