Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021

Ανακοίνωση για τροποποίηση ανάθεσης / «Όνειρο χειμωνιάτικης ημέρας»

Ενημερώνουμε πως πραγματοποιήθηκε τροποποίηση της απευθείας ανάθεσης (υπ. αριθμ. πρωτ. ΕΛΣ 1166/26.02.2021 Τροποποίηση Απόφασης ανάθεσης) στην εταιρεία «ARTE ATENE – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝ. ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ» (ΑΦΜ: 036965540, ΔΟΥ: Αγίου Δημητρίου) για την εκπροσώπηση καλλιτεχνών και συντελεστών που αφορά στην πραγματοποίηση του μουσικού παραμυθιού με τίτλο «Όνειρο χειμωνιάτικης ημέρας», που θα λάβει χώρα την καλλιτεχνική περίοδο 2020-2021. Το μουσικό παραμύθι «Όνειρο χειμωνιάτικης ημέρας» θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Α) σε τρεις (3) παραστάσεις σε επιλεγμένους χώρους των δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου και

Β) ηχογραφήσεις σε συνεργαζόμενο χώρο ηχογράφησης, από τις οποίες θα προκύψει μουσικό υλικό, το οποίο θα είναι προσβάσιμο στους δημότες των ανωτέρω δήμων και γενικότερα στο κοινό.

Η ανωτέρω καλλιτεχνική παραγωγή  ανήκει στην ενότητα του προγραμματισμού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τίτλο: «Μουσικά παραμύθια» που εντάσσεται στην Πράξη «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» (MIS 5051043) με κωδικό 2020ΕΠ08510039 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

LOGOESPA