Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2020

Διακήρυξη συμφωνίας - πλαίσιο για παροχή υπηρεσιών διενέργειας ομαδικού μοριακού τεστ ανίχνευσης του ιού Covid-19 RT – PCR και τεστ ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid Test)

 Υπ. αριθμ. 4030/30.10.2020 Διακήρυξη συμφωνίας - πλαίσιο για παροχή υπηρεσιών διενέργειας ομαδικού μοριακού τεστ ανίχνευσης του ιού Covid-19 RT – PCR και τεστ ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid Test).

 

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δείτε το Tεύχος Διενέργειας εδώ

Δείτε το Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης εδώ espd-request-v2.pdf