Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία και αντικείμενο την προμήθεια ειδών ξυλείας

 

«Διευκρινίσεις επί της υπ` αριθμ. 3613/06.10.2020 Διακήρυξης Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία και αντικείμενο την προμήθεια ειδών ξυλείας με εκτιμώμενη αξία 54.485,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και δικαίωμα προαίρεσης 20.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)»

Διαβάστε την Παροχή διευκρινίσεων εδώ