Τετάρτη, 07 Οκτωβρίου 2020

Διακήρυξη Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία και αντικείμενο την «Προμήθεια εργαλειομηχανής ψηφιακού ελέγχου CNC για την επεξεργασία ξύλου και ελαφρών υλικών»

 

Υπ. αριθμ. 3628/07.10.2020 Διακήρυξη με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 75.000€ χωρίς ΦΠΑ και αντικείμενο την «Προμήθεια εργαλειομηχανής ψηφιακού ελέγχου CNC για την επεξεργασία ξύλου και ελαφρών υλικών»

 

 Δείτε το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ εδώ

Δείτε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ εδώ

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ εδώ