Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2020

Διακήρυξη Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία και αντικείμενο την προμήθεια ειδών ξυλείας

 

«Υπ` αριθμ. 3613/06.10.2020 Διακήρυξη Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία και αντικείμενο την προμήθεια ειδών ξυλείας με εκτιμώμενη αξία 54.485,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και δικαίωμα προαίρεσης 20.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

 

 Δείτε το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  ΤΕΥΔ.
 Δείτε το ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ εδώ
 Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ εδώ