Παρασκευή, 03 Απριλίου 2020

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο «Υπηρεσίες ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για την εκτέλεση των καλλιτεχνικών παραγωγών και λοιπών εκδηλώσεων της Ε.Λ.Σ

 Απόφαση ΔΣ-ΕΛΣ σχετικά με την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της υπ` αριθμ. 1211/04-03-2020 Διακήρυξης Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο: «Υπηρεσίες ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για την εκτέλεση των καλλιτεχνικών παραγωγών και λοιπών εκδηλώσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής» με εκτιμώμενη αξία 474.842,02€ (χωρίς ΦΠΑ)- Δικαίωμα προαίρεσης με εκτιμώμενη αξία 189.936, 81€ (χωρίς ΦΠΑ).

 

Απόφαση παράτασης