Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020

Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Ε.Λ.Σ.

 Μετά την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών για προληπτικούς λόγους καθώς και την σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, η Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Ε.Λ.Σ. θα παραμείνει κλειστή από τις 11 έως τις 24 Μαρτίου 2020.