Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020

Διακήρυξη Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο «Υπηρεσίες ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για την εκτέλεση των καλλιτεχνικών παραγωγών και λοιπών εκδηλώσεων της Ε.Λ.Σ.»

 

 Υπ` αριθμ. 1211/04-03-2020 Διακήρυξη Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και αντικείμενο: «Υπηρεσίες ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για την εκτέλεση των καλλιτεχνικών παραγωγών και λοιπών εκδηλώσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής» με εκτιμώμενη αξία 474.842,02€ (χωρίς ΦΠΑ)- Δικαίωμα προαίρεσης με εκτιμώμενη αξία 189.936, 81€ (χωρίς ΦΠΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΞΙΘΕΣΙΑΣ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΞΙΘΕΣΙΑΣ 2020

ΤΕΥΔ