Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Σύμβασης Προμηθειών με αντικείμενο: «Προμήθεια σιδήρου για τις ανάγκες των παραγωγών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

 Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. 305/24-01-2020 Διακήρυξης Σύμβασης Προμηθειών με εκτιμώμενη αξία  54.852,50 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αντικείμενο: «Προμήθεια σιδήρου για τις ανάγκες των παραγωγών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

Διευκρινίσεις