Πέμπτη, 07 Νοεμβρίου 2019

Επαναπροκήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης και εγκατάστασης/απεγκατάστασης των σκηνογραφικών στοιχείων και θεατρικών κοστουμιών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

Υπ. αριθμ. 4959/07-11-2019 Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία 49.214,00 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης με εκτιμώμενη αξία 20.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αντικείμενο:
«Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, συναρμολόγησης /αποσυναρμολόγησης και εγκατάστασης /απεγκατάστασης των σκηνογραφικών στοιχείων και θεατρικών κοστουμιών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής».

2019_diakirixi.pdf

2019_prokirixi.pdf

teyd.docx