Πέμπτη, 05 Σεπτεμβρίου 2019

Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης Σύμβασης Προμηθειών με αντικείμενο: «Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες των παραγωγών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

Παροχή Διευκρινίσεων (αρ. πρωτ.3516/03-09-2019) επί της υπ. αριθμ. 3368/02-08-2019 Σύμβασης Προμηθειών με εκτιμώμενη αξία  49.984,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αντικείμενο: «Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες των παραγωγών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής».

 

Paroxi_dieykriniseon_diag_xileias3516_3-9-19.pdf