Παρασκευή, 10 Μαϊος 2019

Ανακοίνωση για ανάθεση / Η πρώτη αγάπη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε πως κατόπιν διαπραγμάτευσης έγινε απευθείας ανάθεση (υπ. αριθμ. πρωτ. ΕΛΣ 1989/10.05.2019 Απόφαση ανάθεσης) στην εταιρεία «ARTE ATENE– ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝ. ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ» (ΑΦΜ: 036965540, ΔΟΥ: Αγίου Δημητρίου) για τη συμπαραγωγή της πρωτότυπης καλλιτεχνικής παραγωγής «Η πρώτη αγάπη» (23, 24, 29, 30 Μαΐου 2019) της ενότητας προγραμματισμού της Εναλλακτικής Σκηνής με τον τίτλο «ΗΜΕΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ», που εντάσσεται στην Πράξη «ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΣ» (MIS 5004053) με κωδικό 2017ΕΠΑ08510107 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

 

 

footer