Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019

Υπ’ αριθμ. 806/20-02-2019 Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών

Υπ’ αριθμ. 806/20-02-2019 Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία 25.819,80 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, και αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού των κοστουμιών της ΕΛΣ».