Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία 152.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αντικείμενο: «Υποστήριξη της Τεχνικής Διεύθυνσης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

 Υπ. αριθμ. 5190/14-12-2018 Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία 152.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αντικείμενο: «Υποστήριξη της Τεχνικής Διεύθυνσης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής».

2018_texnikoi1.pdf

2018_texnikoi2.pdf

TEYD.pdf