Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2018

Διακήρυξη Σύμβασης Προμηθειών με εκτιμώμενη αξία 34.440,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αντικείμενο: «Εκτύπωση του υλικού προβολής των παραγωγών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

Υπ’ αριθμ. 4378/06-11-2018 Διακήρυξη Σύμβασης Προμηθειών με εκτιμώμενη αξία 34.440,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αντικείμενο: «Εκτύπωση του υλικού προβολής των παραγωγών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής».