Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο :"Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο :"Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης", στο πλαίσιο του Υποέργου 1:«Οργάνωση, διοίκηση και παρακολούθηση υλοποίησης της Πράξης», των Πράξεων:«Η όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία», των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 & 3, που υλοποιεί η Εθνική Λυρική Σκηνή χρηματοδοτούμενη από το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση »

Για να κατεβάσετε το τεύχος της προκήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περίληψη της προκήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, πατήστε εδώ.