Πέμπτη, 03 Ιανουαρίου 2013

Διευκρινήσεις για τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό του Υποέργου 2

Παροχή διευκρινίσεων προς τους ενδιαφερομένους για τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό του Υποέργου 2: «Virtual Πρεμιέρες Όπερας στην Ελληνική Περιφέρεια και στο διαδίκτυο & Ενημέρωση για το έργο και τις δραστηριότητες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μέσω σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων», με αρ. πρωτ. 5365/9.11.2012, Πρόσκληση 04_2.1, ΕΠ «Ψ Σ».

Για να κατεβάσετε τις διευκρινήσεις επί της διακήρυξης πατήστε εδώ.