Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Πρόγραμμα ακροάσεων (από 1/7/14 έως 10/7/14) για τους μουσικούς


Πρόγραμμα ακροάσεων (από 01/07/2014 έως 10/07/2014) για τους μουσικούς

Ημερομηνία Ακρόασης:1/7/2014
ΒΙΟΛΙΑ : Ώρα : 10:00 π.μ.
Ημερομηνία Ακρόασης:2/7/2014
ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΑ Ώρα : 10:00 π.μ.
Ημερομηνία Ακρόασης:3/7/2014
ΒΙΟΛΕΣ : Ώρα : 10:00 π.μ.;
ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ : Ώρα : 16:00 μ.μ.
Ημερομηνία Ακρόασης:4/7/2014
ΦΛΑΟΥΤΑ : Ώρα : 10:00 π.μ.
OΜΠΟΕ : Ώρα : 17:00 μ.μ
Ημερομηνία Ακρόασης:5/7/2014
ΚΛΑΡΙΝΕΤA : Ώρα : 10:00 π.μ.
ΦΑΓΚΟΤA : Ώρα : 14:00 μ.μ.
Ημερομηνία Ακρόασης:8/7/2014
ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ : Ώρα 10:00 π.μ.
ΚΟΡΝΑ : Ώρα : 14:30 μ.μ.
  Ημερομηνία Ακρόασης:9/7/2014
ΤΡΟΜΠΟΝΙΑ : Ώρα : 10:00 π.μ.
ΤΟΥΜΠΕΣ : Ώρα : 14:00 μ.μ.
Ημερομηνία Ακρόασης:10/7/2014
ΤΥΜΠΑΝΑ – ΚΡΟΥΣΤΑ : Ώρα : 10:00 π.μ.
ΑΡΠΕΣ : Ώρα : 15:30 μ.μ.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν με σειρά που θα προκύψει κατόπιν κληρώσεως. Ως εκ τούτου θα πρέπει να παρευρίσκονται στον τόπο της ακρόασης κατά την ώρα της έναρξης αυτής.

Τόπος ακροάσεων:
Αρχιμήδους 16, 177 78 Καλλιθέα.