Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Ανακοίνωση ακρόασης Studio Όπερας

Το Studio Όπερας της Ε.Λ.Σ. προκηρύσσει ακρόαση για την κάλυψη έως έξι (6) θέσεων φοίτησης από νέους μονωδούς για την καλλιτεχνική περίοδο 2013-2014. Η διαδικασία της ακρόασης θα ολοκληρωθεί σε δύο κύκλους.

Ο 1ος κύκλος θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου 2013, στην αίθουσα δοκιμών της χορωδίας, κτίριο δοκιμών της Ε.Λ.Σ. (Αρχιμήδους 16, Ταύρος) και ώρα 11 π. μ.
Ο 2ος κύκλος θα πραγματοποιηθεί την τρίτη εβδομάδα του Οκτωβρίου (η ακριβής ημερομηνία και ο χώρος θα ανακοινωθούν).

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στις ακροάσεις έχουν όσοι έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1981.
 2. Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν από μνήμης έξι άριες από όπερες, από οποιαδήποτε χρονική περίοδο εκ των οποίων υποχρεωτικά δύο (2) στην ιταλική, μία (1) στην γαλλική και μία (1) στην γερμανική γλώσσα.
  Διευκρινίσεις: Επιτρέπονται ως και δύο άριες από την ίδια όπερα.
  Δεν θα γίνουν δεκτές άριες από ορατόρια, οπερέτες, μιούζικαλ και άριες αντίκες.
 3. 1ος ΚΥΚΛΟΣ: οι συμμετέχοντες θα εξεταστούν σε όσες άριες τους ζητηθεί από την επιτροπή. Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να ζητήσει μέρος της άριας.
 4. 2ος ΚΥΚΛΟΣ: όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία τον πρώτο κύκλο θα εξεταστούν εντός μίας εβδομάδoς από την ολοκλήρωση των ακροάσεων σε ασκήσεις μουσικών δεξιοτήτων, με έμφαση α) στην εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (prima-vista) και β) στον έλεγχο ακουστικών ικανοτήτων (dictée).
 5. Οι επιτυχόντες του δεύτερου κύκλου θα ενταχθούν για ένα μήνα σε πρόγραμμα δοκιμαστικής φοίτησης, τα αποτελέσματα του οποίου θα καθορίσουν την περαιτέρω παραμονή τους ή όχι στο Studio Όπερας.
 6. Οι επιτυχόντες, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, θα πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του Studio Όπερας της Ε.Λ.Σ. και να αιτούνται αδείας από το Studio Όπερας για οποιαδήποτε συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις εκτός της Ε.Λ.Σ. Η παρακολούθηση όλων των προσφερόμενων μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η επαναλαμβανόμενη μη προσέλευση των σπουδαστών στα μαθήματα συνεπάγεται ενδεχόμενη διακοπή της φοίτησής τους.
 7. Η φοίτηση στο Studio Όπερας είναι δωρεάν. Η συμμετοχή των σπουδαστών στις εκδηλώσεις του Studio Όπερας εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η Ε.Λ.Σ. δεν καλύπτει τα έξοδα διαβίωσης των σπουδαστών.

Με την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν βιογραφικό σημείωμα, φωτοτυπία ταυτότητας, φωτογραφία και να δηλώσουν τις έξι άριες, στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν. Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα παραπάνω στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ.

Πληροφορίες : Opera Studio της Ε.Λ.Σ., τηλ. 210 3615121 (κ. Μαρία Αγγελοπούλου).
Υποβολή αιτήσεων: Γραμματεία Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Πανεπιστημίου 39- 3ος όροφος, τηλ. 210 3711330 ) έως και 11 Οκτωβρίου 2013, ώρα 14:00.