Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

Περίληψη της Διακήρυξης Διαδικασίας με Διαπραγμάτευση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Virtual Πρεμιέρες Όπερας στην Ελληνική Περιφέρεια και στο διαδίκτυο & Ενημέρωση για το έργο και τις δραστηριότητες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μέσω σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων» της Πράξης «Αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων και τεχνολογιών για την παροχή νέων καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών από το χώρο της Όπερας», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Για να κατεβάσετε την περίληψη, πατήστε εδώ