Παρασκευή, 08 Νοεμβρίου 2013

Ακρόαση για μία (1) θέση κορυφαίου Β’ στα πρώτα Βιολιά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2013 - 2014

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση για μία (1) θέση κορυφαίου Β’ στα πρώτα Βιολιά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2013 - 2014, σύμφωνα με τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν σε 2 γύρους ως εξής:
A’ Γύρος:

  • Μozart: Ένα (1) από τα Κοντσέρτα για βιολί Νο 4 in D major KV 218, No 5 in Amajor, KV 219 το πρώτο και δεύτερο μέρος με Kadenza.
  • Ορχηστρικά

Β΄ Γύρος:

  • Ένα από τα κοντσέρτα: Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Tschaikovsky, Sibelius, το πρώτο μέρος (με Kadenza).
  • Ορχηστρικά

Στον Β΄ γύρο θα διαγωνισθούν όσοι προκριθούν από τον Α΄ Γύρο.

Ημερομηνία Ακρόασης για τους υποψηφίους:
17/12/2013   Ώρα : 10:00 π.μ.
18/12/2013   Ώρα : 10:00 π.μ.

Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν με σειρά που θα προκύψει κατόπιν κληρώσεως. Ως εκ τούτου πρέπει να παρευρίσκονται όλοι στις 17/12/2013 κατά την ώρα έναρξης των ακροάσεων.

Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν δικό τους πιανίστα (συνοδό), εφόσον το δηλώσουν στην αίτησή τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο της Διεύθυνσης Σκηνής (τηλ. 210 3601225 και 210 3633194), λίγες μέρες πριν το διαγωνισμό, προκειμένου να ενημερωθούν για την δοκιμή-ες με τον πιανίστα της Ε.Λ.Σ..

Τόπος ακρόασης:
Αίθουσα δοκιμών Χορωδίας (Αρχιμήδους 16, 177 78 Καλλιθέα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (οδός Πανεπιστημίου 39, 3ος όροφος, τηλ. 210 3711330) για έντυπα και υποβολή αιτήσεων τις εργάσιμες ημέρες από 11/11/2013 μέχρι και 10/12/2013, από τις 8.30 μέχρι τις 14.30.

Σημειώνεται ότι τα μουσικά αποσπάσματα θα παραδίδονται στους υποψηφίους με δύο τρόπους:

  1. θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά από το γραφείο της Ο.Λ.Σ. από τις 15/11/2013 ή
  2. θα χορηγούνται σε φωτοαντίγραφα, από το Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ή πτυχίου από αναγνωρισμένο ωδείο της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή ισότιμου διπλώματος εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, το οποίο πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση, καθώς και πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

Όσοι εκ των υποψηφίων εργάζονται σε άλλη ορχήστρα με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, θα πρέπει να προσκομίσουν στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, πριν την ημερομηνία της ακρόασης, βεβαίωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους από τον φορέα εργασίας τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραφείο Ο.Λ.Σ.
κα. Μ. Αγγελοπούλου, τηλ. επικοινωνίας 210 3615121
Αρχιμήδους 16, 177 78 Καλλιθέα