Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Μετακίνησης και Διαμονής»

Για να κατεβάσετε το τεύχος προκήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού πατήστε εδώ.