Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Αποτελέσματα ακρόασης έκτακτων χορωδών για τις ανάγκες της Χορωδίας της ΕΛΣ - Νοεμβρίου 2014


Η Εθνική Λυρική Σκηνή ανακοινώνει με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των επιτυχόντων της ακρόασης έκτακτων χορωδών, προκειμένου να καλυφθούν ενδεχόμενες ανάγκες της χορωδίας σε θέσεις SOPRANO, MEZZO, TENORE και BASSO σε προσεχείς παραγωγές. Η συμμετοχή των επιτυχόντων σε κάθε παραγωγή θα γίνεται κατά την κρίση της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης της ΕΛΣ και με γνώμονα τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και λοιπές καλλιτεχνικές παραμέτρους κάθε έργου.

 

Για να διαβάσετε την ονομαστική κατάσταση των επιτυχόντων, πατήστε εδώ