Πέμπτη, 04 Δεκεμβρίου 2014

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση στις 8/1/2015 στα Κόρνα προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες της

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν σε:

 

1. Υποχρεωτικό κοντσέρτο :
W. A. MOZART: Κοντσέρτο για κόρνο Νο 2, KV 417 σε Μι ύφεση μείζονα, 1ο και 2ο μέρος.

2. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα, τα οποία θα δίδονται στους υποψήφιους σε φωτοαντίγραφα, από το Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ.

Ημερομηνία Ακρόασης: 8/1/2015 Ώρα: 10:00 π.μ.

Τόπος ακρόασης:

Αίθουσα δοκιμών της Ορχήστρας (Αρχιμήδους 16, 177 78 Καλλιθέα).

Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν με σειρά που θα προκύψει κατόπιν κληρώσεως. Ως εκ τούτου πρέπει να παρευρίσκονται όλοι στις 8/1/2015 κατά την ώρα έναρξης των ακροάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (οδός Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου, 3ος όροφος, τηλ. 210 37 11 330) για έντυπα και υποβολή αιτήσεων τις εργάσιμες ημέρες, από 5/12/2014 μέχρι και 2/1/2015, από τις 8.30 μέχρι τις 14.30.

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν μαζί με την αίτηση τους, πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

Όσοι εκ των υποψηφίων εργάζονται σε άλλη ορχήστρα (ΝΕΡΙΤ, Δ. Αθηναίων κ.λ.π.) με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, θα πρέπει να προσκομίσουν στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, πριν την ημερομηνία της ακρόασης, βεβαίωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, από τον φορέα εργασίας τους.

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραφείο Ο.Λ.Σ. κα. Μ. Αγγελοπούλου, τηλ. επικοινωνίας 210 3615121, Αρχιμήδους 16, 177 78, Καλλιθέα