Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Το Studio Όπερας της Ε.Λ.Σ. προκηρύσσει ακρόαση για την κάλυψη έως οκτώ θέσεων φοίτησης από νέους μονωδούς

Το Studio Όπερας της Ε.Λ.Σ. προκηρύσσει ακρόαση για την κάλυψη έως οκτώ (8) θέσεων φοίτησης από νέους μονωδούς, για την καλλιτεχνική περίοδο 2015-2016.

Η ακρόαση θα διεξαχθεί στις 23 Οκτωβρίου 2015 (ώρα 11.00 π.μ.) και 24 Οκτωβρίου 2015 (ώρα 14.00 μ.μ., εφόσον χρειαστεί), στην αίθουσα δοκιμών της χορωδίας, κτίριο δοκιμών της Ε.Λ.Σ. (Αρχιμήδους 16, Ταύρος).

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στις ακροάσεις έχουν όσοι έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1983.
 2. Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν από μνήμης έξι (6) άριες από όπερες, από οποιαδήποτε χρονική περίοδο, εκ των οποίων υποχρεωτικά δύο (2) στην ιταλική, μία (1) στην γαλλική και μία (1) στην γερμανική γλώσσα.
  Επισημαίνεται ότι μία τουλάχιστον άρια πρέπει να περιέχει και ρετσιτατίβο.
 3. Διευκρινίσεις: Επιτρέπονται έως και δύο άριες από την ίδια όπερα.
  Δεν θα γίνουν δεκτές άριες από ορατόρια, οπερέτες, μιούζικαλ και άριες αντίκες.
 4. Οι συμμετέχοντες θα εξεταστούν σε όσες άριες τους ζητηθεί από την επιτροπή. Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να ζητήσει μέρος της άριας.
  Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν επίσης σε ασκήσεις μουσικών δεξιοτήτων με έμφαση α) στην εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (prima-vista) και β) στον έλεγχο ακουστικών ικανοτήτων.
 5. Οι επιτυχόντες θα ενταχθούν για τρεις μήνες σε πρόγραμμα δοκιμαστικής φοίτησης, τα αποτελέσματα της οποίας θα καθορίσουν την περαιτέρω παραμονή τους ή όχι στο Studio Όπερας.
 6. Οι επιτυχόντες, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους, θα πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του Studio Όπερας της Ε.Λ.Σ. και να αιτούνται έγγραφης αδείας από την Καλλιτεχνική Διεύθυνση της Ε.Λ.Σ., για οποιαδήποτε συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις εκτός της Ε.Λ.Σ. Η παρακολούθηση όλων των προσφερόμενων μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η επαναλαμβανόμενη μη προσέλευση των σπουδαστών στα μαθήματα συνεπάγεται ενδεχόμενη διακοπή της φοίτησής τους.
 7. Η φοίτηση στο Studio Όπερας της Ε.Λ.Σ. είναι δωρεάν. Η συμμετοχή των σπουδαστών στις εκδηλώσεις του Studio Όπερας, όπως και στις δραστηριότητες της Πειραματικής Σκηνής, εντάσσεται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής τους διαδικασίας. Η Ε.Λ.Σ. δεν καλύπτει τα έξοδα διαβίωσης των σπουδαστών.

Με την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν βιογραφικό σημείωμα, φωτοτυπία ταυτότητας, φωτογραφία και να δηλώσουν τις έξι άριες, στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν. Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα παραπάνω στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.

Η ώρα εξέτασης των συμμετεχόντων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Λ.Σ. μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2015.

Πληροφορίες : Γραμματεία Διεύθυνσης Σκηνής Ε.Λ.Σ., κ. Κωνσταντίνα Βερώνη (210 3601225)
Υποβολή αιτήσεων: Γραμματεία Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Πανεπιστημίου 39- 3ος όροφος, τηλ. 210 3711330) έως και 15 Οκτωβρίου 2015, ώρα 14:00.

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ