Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Εθνική Λυρική Σκηνή: Ακρόαση στα Κόρνα

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση στις 23/5/2016 στα Κόρνα προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες της κατά την τρέχουσα καλλιτεχνική περίοδο με προοπτική επέκτασης της συνεργασίας κατά την περίοδο 2016-2017.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν σε:

  1. Υποχρεωτικό κοντσέρτο :
    W. A. MOZART: Κοντσέρτο για κόρνο Νο 2, KV 417 σε Μι ύφεση μείζονα, ολόκληρο.
  2. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα, τα οποία θα δίδονται στους υποψήφιους σε φωτοαντίγραφα, από το Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ.

Ημερομηνία Ακρόασης:
23/5/2016  Ώρα : 10:00 π.μ.

Τόπος ακρόασης:
Αίθουσες δοκιμών της Ε.Λ.Σ. (Αρχιμήδους 16, 177 78 Καλλιθέα).

Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν με σειρά που θα προκύψει κατόπιν κληρώσεως. Ως εκ τούτου πρέπει να παρευρίσκονται όλοι στις 23/5/2016 κατά την ώρα έναρξης των ακροάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (οδός Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου, 3ο όροφος, τηλ. 210 37 11 330) για έντυπα και υποβολή αιτήσεων τις εργάσιμες ημέρες, από 21/4/2016 μέχρι και 18/5/2016, από τις 8.30 μέχρι τις 14.30.

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ή πτυχίου από αναγνωρισμένο ωδείο της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή ισότιμου διπλώματος εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, το οποίο πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση, καθώς και πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

Όσοι εκ των υποψηφίων εργάζονται σε άλλη ορχήστρα (ΕΡΤ, Δ. Αθηναίων κ.λπ.) με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, θα πρέπει να προσκομίσουν στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, πριν την ημερομηνία της ακρόασης, βεβαίωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, από τον φορέα εργασίας τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γραφείο Ο.Λ.Σ.
κα. Μ. Αγγελοπούλου, τηλ. επικοινωνίας 210.36.15.121
Αρχιμήδους 16-177-78 Καλλιθέα