Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Ματαίωση ακρόασης 5ης Ιουλίου

Ανακοινώνεται ότι η ακρόαση για την πρόσληψη ενός (1) κρουστού, που είχε προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί στις 5/7/2016, ματαιώνεται επειδή η θέση για το εν λόγω όργανο έχει προβλεφθεί πλέον να πληρωθεί σύμφωνα με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ. / 98/4123/22-6-2016 εγκριτική απόφαση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (α.2παρ.1) που διαβιβάστηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 206758/ΔΔΑΑΔ/23-6-2016 του ΥΠΠΟΑ και θα καλυφθεί σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από τον σχετικό νόμο.