Πέμπτη, 10 Μαϊος 2018

Ανακοίνωση για πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς_ Αφιέρωμα στον Demetrio Stratos

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε πως με την υπ. αριθμ. 1844/10.05.2018 Επιστολή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο διενέργειας ανάθεσης με διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση), προσκλήθηκε η εταιρεία οργάνωσης και παραγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων «ARTE ATENE– ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝ. ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ» να υποβάλλει καλλιτεχνική πρόταση και οικονομική προσφορά για την πραγματοποίηση της πρωτότυπης καλλιτεχνικής εκδήλωσης «Αφιέρωμα στον Demetrio Stratos» που θα λάβει χώρα από τις 7 έως και τις 9 Ιουνίου 2018 στην αίθουσα της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ.
Η ανωτέρω καλλιτεχνική εκδήλωση ανήκει στην ενότητα του προγραμματισμού της Εναλλακτικής Σκηνής με τον τίτλο «Ημέρες Μουσικού Θεάτρου» που εντάσσεται στην Πράξη «ΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΣ» (MIS 5004053) με κωδικό 2017ΕΠΑ08510107 (Άξονας 06 του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.