Οι Drum Works στην ΕΛΣ

Εργαστήρια για νέους και παιδιά με τους Drum Works από το Barbican Centre του Λονδίνου

Μάιος 2017 - Κτήριο Προβών ΕΛΣ (Καλλιθέα), Εναλλακτική Σκηνή και Πάρκο ΚΠΙΣΝ

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ τους «Δρόμους Ζωής»

Οι Drum Works εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους με την Εθνική Λυρική Σκηνή και παρουσιάζουν τη δουλειά τους για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες και οι εμψυχωτές σχηματίζουν μια ορχήστρα κρουστών και συνθέτουν τη δική τους μουσική, την οποία και παρουσιάζουν στο κοινό. Στόχος του εργαστηρίου είναι να αναλάβουν δημιουργικές πρωτοβουλίες και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες οι νεαροί συμμετέχοντες, γεγονός που θα συνεισφέρει μελλοντικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και των ικανοτήτων τους. Το πρόγραμμα Drum Works ξεκίνησε το 2007, με την υποστήριξη του «Guildhall Barbican Creative Learning», σε συνεργασία με σχολεία του Ανατολικού Λονδίνου.

Εμψύχωση: Drum Works και ομάδα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων/Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Δράσεων της ΕΛΣ

Χορηγοί