Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση αντικατάστασης της Γελένα Μανίστινα - Τροβατόρε, Ωδείο Ηρώδου Αττικού

 

Ανακοινώνεται ότι λόγω ασθένειας της Γελένα Μανίστινα, τον ρόλο της Ατσουτσένας στις 23, 25 και 27/7 θα ερμηνεύσει η Μολβαδή μεσόφωνος Έλενα Κασσιάν.