Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις
Διαπολιτισμικός Χορός
Διαπολιτισμικά ερασιτεχνικά σύνολα -
Οκτώβριος 2021 – Μάιος 2022
Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις

Διαπολιτισμικός Χορός

Ένα νέο διαπολιτισμικό εργαστήριο γεννιέται από τις Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις. Στο εργαστήριο τα μέλη θα προέρχονται από διαπολιτισμικά, παραδοσιακά και λαϊκά είδη χορού αλλά και από είδη όπως street dance, jazz, tap dance κ.ά. Υπό την καθοδήγηση του χορογράφου συντονιστή του εργαστηρίου, τα μέλη του Διαπολιτισμικού Χορού θα δουλέψουν με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και δεξιοτήτων και τη δημιουργία μιας πρωτότυπης ομάδας χορού, όπου παραδόσεις διαφορετικών πολιτισμών συνομιλούν με τη σύγχρονη δημιουργία.

Έναρξη εργαστηρίου: 15 Νοεμβρίου 2021

Ημέρα & ώρα: Κάθε Δευτέρα, 18.00 – 21.00

* Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα με πρόσκληση συμμετοχής στο εργαστήριο.