Εργαστήριο μουσικής στο Κατάστημα Κράτησης του Κορυδαλλού

Το εργαστήριο μουσικής στην ανδρική πτέρυγα του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού συνεχίζεται με τον πέμπτο κύκλο συναντήσεων. Μέσα από τον πειραματισμό και με την καθοδήγηση έμπειρων μουσικών, οι συμμετέχοντες από όλες τις πτέρυγες του Καταστήματος Κράτησης θα αποκτήσουν βασικές μουσικές και ερμηνευτικές δεξιότητες.


Σχεδιασμός / Υλοποίηση:
Μαρία-Χριστίνα Χάρπερ (μουσικός, μουσικοθεραπεύτρια), Θ.Α.