Διαπολιτισμικός Χορός

Ο Διαπολιτισμικός Χορός συνεχίζει τις μεθοδολογικές και κινησιολογικές αναζητήσεις σμίγοντας παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές και αναδεικνύοντας παράλληλα τις ιδιαιτερότητες της αισθητικής των διαφορετικών χορευτικών παραδόσεων. Για αυτήν την καλλιτεχνική περίοδο τίθενται ως κεντρικοί στόχοι αφενός η ενδυνάμωση της ήδη σχηματισθείσας ομάδας και η δυνατότητα ενσωμάτωσης νέων εργαλείων και μεθόδων και αφετέρου η υποδοχή νέων ατόμων από άλλα χορευτικά πεδία και η ένταξη νέων ερεθισμάτων στη δεξαμενή της ερευνητικής μας διαδικασίας.

Σχεδιασμός / Υλοποίηση: Πωλίνα Κρεμαστά

Βοηθός χορογράφου: Θένια Αντωνιάδου

Έναρξη προγράμματος: 31 Οκτωβρίου 2022

Ημέρα & ώρα υλοποίησης: κάθε Δευτέρα, 18.00-21.00

Ημερομηνία τελικής παράστασης: Τρίτη 30 Μαΐου 2023 στις 20.30, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής - ΚΠΙΣΝ

* Τα μέλη του Διαπολιτισμικού Χορού θα επιλεγούν μέσω ανοιχτής πρόσκλησης ακρόασης που θα ανοίξει στις 5 Οκτωβρίου 2022.