Ευεργέτες της ΕΛΣ

OI ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ, ΧOΡΗΓOΙ ΚΑΙ ΥΠOΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
ΤHΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ


Η Εθνική Λυρική Σκηνή, το μοναδικό λυρικό θέατρο της Ελλάδας, αποτελεί σημείο αναφοράς για το φιλόμουσο και φιλότεχνο κοινό. Όσοι θέλησαν να σταθούν αρωγοί στο δημιουργικό της έργο το έκαναν γιατί πιστεύουν στις αστείρευτες ικανότητες των Ελλήνων καλλιτεχνών και στηρίζουν την πολιτιστική πρόταση που μπορούμε να εκφράσουμε ως Έλληνες. Το έκαναν γιατί πιστεύουν στην ποιότητα του παρεχόμενου θεά ματος και επειδή αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα του έργου που επιτελεί η Εθνική Λυρική Σκηνή στον πολιτισμό του τόπου μας.
Το κράτος, καθώς και οι οικονομικοί παράγοντες από τα παλαιότερα χρόνια έθεταν την οικονομία στην υπηρεσία του πολιτισμού, και στην Ιστορία έχουν μείνει αριστουργήματα της τέχνης, αποτελέσματα αυτής της δυναμικής συνύπαρξης. Άξιοι συνεχιστές αυτής της αντίληψης στην εποχή μας είναι όλοι όσοι θα στηρίξουν και θα εδραιώσουν τον πολιτισμό της νέας χιλιετίας.

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

EUROBANK
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ
OΠΑΠ Α.Ε.
ΕΛΛΗ ΖOΥΡOΥΔΗ

ΠΛATINΕNIOΣ XOPHΓOΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚOΠOΥΛOΥ

XPYΣOI XOPHΓOI

ALPHA BANK
ΦΩΤOΛΙO & TYPICON Α.Ε.
ALAPIS
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.
COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛOΝ

AΣHMΕNIOI XOPHΓOI
OTE
ΤΑΧΥΔΡOΜΙΚO ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙO
OΔΥΣΣΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚOΠOΥΛOΣ
ΛΑΪOΝ Α.Ε.
ΑΤE BANK
ΕΜΠOΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ

XOPHΓOI
MINOAN LINES
INGLOT
MILLENNIUM BANK
ARLA FOODS HELLAS
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ATTICA BANK
INTEL EXPRESS
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝOΣ ΔΡΑΚOΠOΥΛOΣ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΙΡΗΣ Α. ΔΡΑΚOΠOΥΛOΥ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
BRITISH AMERICAN TOBACCO HELLAS Α.Ε.
NEOSET Α.Ε.
SKOUROPOULOS
DATA R.C.
ΔΗΜOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙOΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.
ΑΤΤΙΚΑ ΠOΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.
MOTOR OIL HELLAS CORINTH
REFINERIES S.A.
ΓΕΩΡΓΙOΣ KAI ΝΑΝΥ KΑPΑBΑΣΙΛH
ΑΝΩΝΥΜOΣ
IDEAL STANDARD
PAPAPOLITIS
ΜΕΒΓΑΛ
PACIFIC TRAVEL SERVICES S.A.
EPSILON NET A.E.
GRAPHICON
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
EΘΝΟΚΑΡΤΑ
NISSAN - ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.
KRAFT JACOBS SUCHARD
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


YΠOΣTHPIKTΕΣ
SWAROVSKI HELLAS
PARFUMS CHRISTIAN DIOR HELLAS AEBE
TITANIA HOTEL
EΛΤΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ
KRYOLAN
AS COMPANY
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
SAFEWORK LTD., Εταιρεία προστασίας,
στολές και είδη Μ.Α.Π.
SAFETECH, Εταιρεία με μέσα ατομικής
προστασίας
STOP AEBE, Εταιρεία ατομικής
προστασίας εργαζομένων
DEMOS ABEE
ATHENS AIRWAYS
HELESI PLC
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ, LM
ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΠΕ
EUROPRAXIS - ENGINEERING PARKOMAT A.E.


Δωρεά ανεκτίμητου αρχειακού υλικού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝOΣ ΦΙΛΙΠΠOΥ

Η Εθνική Λυρική Σκηνή ευχαριστεί ιδιαίτερα τους κ.κ. Γιώργο Δούκα και Γιάννη Μανουσαρίδη για τη σταθερή συμβολή τους στη φιλανθρωπική της δράση.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΟΡΥΦΗ ΣΕΛΙΔΑΣ