Μάκβεθ

Όπερα

Τζουζέππε Βέρντι

Μάκβεθ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ - ΚΠΙΣΝ

Απρίλιος 2017 - Μάιος 2017

Ρέα

Όπερα

Σπυρίδων-Φιλίσκος Σαμάρας
Όπερα σε ημισκηνοθετημένη μορφή

Ρέα

ΘΕΑΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑ

Μάιος 2017

Μαντάμα Μπαττερφλάι

Όπερα

Τζάκομο Πουτσίνι

Μαντάμα Μπαττερφλάι

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Μάιος 2017 - Ιούνιος 2017

Τροβατόρε

Όπερα

Τζουζέππε Βέρντι

Τροβατόρε

ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Ιούλιος 2017

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ TΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΟΡΥΦΗ ΣΕΛΙΔΑΣ