Αδελφή Αγγελική / Ο μανδύας

Οι Νέοι της Όπερας

Τζάκομο Πουτσίνι

Αδελφή Αγγελική / Ο μανδύας

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ · Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ιούλιος 2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ TΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΟΡΥΦΗ ΣΕΛΙΔΑΣ