Παρουσίαση Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Μπαλέτο


Παρουσίαση Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού Εθνικής Λυρικής Σκηνής

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ · ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ (Κεντρική Σκηνή) · Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ιούλιος 2017

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ TΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΟΡΥΦΗ ΣΕΛΙΔΑΣ