Τοπία

Μπαλέτο

Ντάγκλας Λη / Μπενζαμέν Μιλπιέ / Αντώνης Φωνιαδάκης


Τοπία

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ - ΚΠΙΣΝ

Μάρτιος 2017 - Μάιος 2017

Παρουσίαση Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Μπαλέτο


Παρουσίαση Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού Εθνικής Λυρικής Σκηνής

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ - ΚΠΙΣΝ

Ιούλιος 2017

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ TΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΟΡΥΦΗ ΣΕΛΙΔΑΣ