Παράσταση Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού ΕΛΣ

Μπαλέτο

Παράσταση Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού ΕΛΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ · Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Φεβρουάριος 2018 - Απρίλιος 2018

Équilibre / Cacti

Μπαλέτο

Φωνιαδάκης / Έκμαν

Équilibre / Cacti

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ · Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μάιος 2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ TΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΟΡΥΦΗ ΣΕΛΙΔΑΣ