Ρωτήστε μας

Για την παροχή διευκρινίσεων ή για την υποστήριξη εκπαιδευτικών αναφορικά με ζητήματα που θα προκύψουν από τη συνεργασία με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Η όπερα διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία", μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΕΛΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: espa@nationalopera.gr 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΟΡΥΦΗ ΣΕΛΙΔΑΣ