Μουσική Προετοιμασία

Μουσική Προετοιμασία Μονωδών
Χρύσανθος Αλησάφης
Ειρήνη Αντωνιάδου
Νίκος Βασιλείου
Φρίξος Μόρτζος
Μαρία Νεοφυτίδου
Σοφία Ταμβακοπούλου
Δόμνα Χάλαρη

Μουσική Προετοιμασία
Χορωδίας
Ερμιόνη Νάστου

Μουσικοί Συνοδοί
Μπαλέτου-Πιανίστες

Έρις Μουστίδη-Μελωγιαννίδη
Αναστάσιος Χαμηλάκης

Μουσικοί Συνοδοί Σχολής
Χορού-Πιανίστες

Ευρυδίκη Αμπάλοβα
Γιελκίτσα Καράνοβιτς
Θοδωρής Ρέγκλης

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΟΡΥΦΗ ΣΕΛΙΔΑΣ