Διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια Υπολογιστών"

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017

Διευκρινίζεται ότι οι προς προμήθεια υπολογιστές απαιτείται να έχουν επιπλέον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) προεγκατεστημένο λογισμικό  Windows 10 PROFESSIONAL

β) επιθυμητή οπτική μονάδα DVD-RW 

Για τις αναλυτικές πληροφορίες του διαγωνισμού, πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Διακήρυξη διαγωνισμού - Προμήθεια Υπολογιστών.pdf

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΝΕΟΤΕΡΟ